Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LVI Sesja w dniu 4 sierpnia 2022, godz. 09:00, w w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
EO.O.0002.56.2022BK

Dyskusja

2.
Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
3.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce Pana Piotra Karola Bujwickiego.
4.
Zamknięcie sesji.