Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Leżajsk
LXVII Sesja Rady Gminy Leżajsk w dniu 18 sierpnia 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Leżajsk

Dyskusja

1.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
2.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie gminy Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.89.2022
Załączniki
ROA.0006.89.2022_N
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Dębno, Przychojec, Stare Miasto, Wierzawice, Gwizdów, Rzuchów, Giedlarowa – projekt uchwały nr ROA.0006.90.2022
Załączniki
ROA.0006.90.2022_N
4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leżajsk do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” – projekt uchwały nr ROA.0006.86.2022
Załączniki
ROA.0006.86.2022_N
5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajska na realizację zadania publicznego na rok 2022 – projekt uchwały ROA.0006.88.2022
Załączniki
ROA.0006.88.2022_N
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok - projekt uchwały nr ROA.0006.91.2022
Załączniki
ROA.0006.91.2022_N
7.
Zapytania i wolne wnioski.