Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LVIII Sesja w dniu 22 września 2022, godz. 09:00, w trybie stacjonarnym w Sali „Lira” w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.
EO.O.0002.58.2022BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Sokółka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy na lata 2022-2031.
5.
Zamknięcie sesji.