Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LXI Sesja w dniu 27 października 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:11
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LX sesji Rady Miejskiej Dębna.12:11
4.
Sprawy różne.13:04
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.13:09
6.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.13:14
7.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym13:55
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza.
8.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok.14:18
9.
Informacja Burmistrza Dębna z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników za 2021 rok.14:21
10.
Sprawozdanie roczne z wdrażania, monitoringu i aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2021-2030.14:22
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032.14:56
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno.14:57
19.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji – Kolejowa, miasta Dębno.15:00
21.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dębnie.15:38
22.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków wniesionych przez mieszkańców budynku przy ul. Adama Mickiewicza 8 w Dębnie.15:49
24.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.15:51