Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
X Posiedzenie w dniu 18 października 2022, godz. 09:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.2.10.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.09:16
3.
Rozpatrzenie petycji ws. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.09:27
4.
Zakończenie posiedzenia.09:27