Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 października 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.6.9.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.13:03
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Omówienie organizacji Dożynek Gminnych 2023.13:30
5.
Zakończenie posiedzenia.14:09