Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Leżajsk
LXX Sesja Rady Gminy Leżajsk w dniu 27 października 2022, godz. 16:15, w Urzędzie Gminy Leżajsk
ROA.0002.13.2022

Dyskusja

1.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Leżajsk.
2.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Maleniska – projekt uchwały nr ROA.0006.116.2022
3.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Giedlarowa – projekt uchwały nr ROA.0006.117.2022
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie dąb szypułkowy 5/128 – projekt uchwały nr ROA.0006.78.2022
Załączniki
ROA.0006.78.2022_N
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie dąb szypułkowy 6/128 – projekt uchwały nr ROA.0006.79.2022
Załączniki
ROA.0006.79.2022_N
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie dąb szypułkowy 7/128 – projekt uchwały nr ROA.0006.80.2022
Załączniki
ROA.0006.80.2022_N
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Dębno – projekt uchwały nr ROA.0006.118.2022
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Przychojec – projekt uchwały nr ROA.0006.124.2022
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Przychojec – projekt uchwały nr ROA.0006.125.2022
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku usługowo – mieszkalnym w miejscowości Piskorowice – projekt uchwały nr ROA.0006.120.2022
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.127.2022
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Leżajskiego na konserwację więźby dachowej Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku – projekt uchwały nr ROA.0006.119.2022
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Giedlarowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.115.2022
14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku – projekt uchwały nr ROA.0006.122.2022
15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzawicach – projekt uchwały nr ROA.0006.123.2022
16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt uchwały nr ROA.0006.121.2022
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2022-2035 - projekt uchwały nr ROA.0006.111.2022 - punkt proponowany do porządku obrad sesji RG
18.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr ROA.0006.126.2022
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.128.2022 – punkt dodatkowy
20.
Przedstawienie informacji oświatowej za rok szkolny 2021/2022.
21.
Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
22.
Zapytania i wolne wnioski.