Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLVII Sesja w dniu 20 października 2022, godz. 19:00
47

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 635 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Zakończenie obrad sesji.