Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LXII Sesja w dniu 7 listopada 2022, godz. 14:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie - sesja nadzwyczajna (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.14:09
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/337/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie podatku od środków transportowych.14:16
5.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.14:16