Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Leżajsk
LXXII Sesja Rady Gminy Leżajsk w dniu 24 listopada 2022, godz. 16:30, w Urzędzie Gminy Leżajsk

Dyskusja

1.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
2.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 – projekt uchwały nr ROA.0006.129.2022
3.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.130.2022
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu użytku ekologicznego – projekt uchwały nr ROA.0006.7.2022
Załączniki
ROA.0006.7.2022_N
5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt uchwały nr ROA.0006.137.2022
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2022 r. Samorządowi Województwa Podkarpackiego – projekt uchwały nr ROA.0006.138.2022 – punkt dodatkowy
7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Giedlarowej – projekt uchwały nr ROA.0006.141.2022 – punkt dodatkowy
Załączniki
ROA.0006.141.2022
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr ROA.0006.139.2022 – punkt dodatkowy
9.
Zapytania i wolne wnioski.