Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LII sesja Rady Miasta w dniu 2 grudnia 2022, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.52.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:02
2.
Stwierdzenie quorum11:02
3.
Przyjęcie porządku obrad11:03
4.
Przyjęcie protokołów z obrad L i LI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:04
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami11:31
6.
Interpelacje i zapytania radnych11:32
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach11:33
8.
Sprawy różne11:37
9.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok11:41
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej11:43
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Zmiana uchwały nr II/10/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji11:47
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok12:07
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok12:11
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok12:14
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok12:16
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych12:19
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Zmiana uchwały nr XIV/151/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych12:23
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Zmiana uchwały nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego12:28
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu12:30
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim12:32
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarg mieszkańca miasta dotyczących zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLIX/531/2022 z dnia 30 września 2022 r.12:34
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarg mieszkańca miasta dotyczących zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLIX/532/2022 z dnia 30 września 2022 r.12:36
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Zakończenie obrad LII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski12:38