Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Leżajsk
LXXV Sesja Rady Gminy Leżajsk w dniu 20 grudnia 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Leżajsk

Dyskusja

1.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
2.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek „LEŚNY DOMEK” w Brzózie Królewskiej – projekt uchwały nr ROA.0006.152.2022
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Dębno i Chałupki Dębniańskie – projekt uchwały nr ROA.0006.156.2022
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Piskorowice – projekt uchwały nr ROA.0006.158.2022
5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giedlarowej – projekt uchwały nr ROA.0006.157.2022
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2022-2035 – projekt uchwały nr ROA.0006.159.2022
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr ROA.0006.160.2022
8.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2023 - 2035 – projekt uchwały nr ROA.0006.135.2022
9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Leżajsk na 2023 rok – projekt uchwały nr ROA.0006.136.2022
10.
Zapytania i wolne wnioski.