Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Leżajsk
LXXIV Sesja Rady Gminy Leżajsk w dniu 14 grudnia 2022, godz. 15:30, w Urzędzie Gminy Leżajsk

Dyskusja

1.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – projekt uchwały nr ROA.0006.153.2022
2.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 137/2022 Rady Gminy Leżajsk z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Giedlarowej – projekt uchwały nr ROA.0006.154.2022
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr ROA.0006.155.2022