Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik
LI Sesja w dniu 28 grudnia 2022, godz. 10:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego, Kórnik, ul. Rynek 1.
SE-BRM.0002.12.2022 - SESJA BUDŻETOWA

Dyskusja

1.
Część I ROBOCZA - Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.10:08
2.
Wybór sekretarza obrad.10:09
3.
Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.10:10
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.10:16
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:10:35
a)
z wykonania przetargów,10:41
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,10:46
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,10:52
Załączniki
Grudzień 2022
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.10:55
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
ustanowienia w Mieście i Gminie Kórnik roku 2023 Rokiem Jadwigi Zamoyskiej i Wisławy Szymborskiej,11:17
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok,11:21
c)
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok niewygasających z upływem roku budżetowego,11:24
d)
zakresu pomocy świadczonej przez Miasto i Gminę Kórnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,11:25
e)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,11:27
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:28
g)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:30
h)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:31
i)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:32
j)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:34
k)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:35
l)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:36
m)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,11:37
n)
rozpatrzenia skargi dotyczącej wypłaty dodatku węglowego oraz trudności z odbiorem węgla,11:38
o)
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik,11:39
9.
Zapytania.11:42
10.
Wnioski radnych.11:42
12.
Część II - budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 oraz projektu budżetu dla Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,13:07
Załączniki
prezentacja
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu na temat projektu WPF Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023 - 2037 oraz budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok,13:09
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów nt. budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok,13:11
d)
dyskusja nad projektem budżetu oraz WPF,
e)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037,13:36
f)
rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok.13:37
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.13:40
14.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.13:56
15.
Zakończenie sesji.13:56