Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białośliwie / Radni
XLIX Sesja w dniu 28 grudnia 2022, godz. 15:00, w Urząd Gminy Białośliwie ul. Ks.Kordeckiego 1
BRG.0002.49.12.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.15:01
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:01
3.
Przedstawienie porządku obrad.15:03
4.
Przyjęcie protokołu XLV sesji.15:04
Załączniki
protokół XLV
5.
Powołanie sekretarza obrad.15:04
6.
Wystąpienie zaproszonych gości.15:04
8.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2022-2030.15:07
9.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości o numerze geodezyjnym 1467 położonej w Białośliwiu, na której posadowiony jest budynek garażowy (dotyczy garażu nr 1).15:09
10.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości o numerze geodezyjnym 1467 położonej w Białośliwiu, na której posadowiony jest budynek garażowy (dotyczy garażu nr 2).15:10
11.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.15:11
12.
Informacja Przewodniczącego i radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.15:11
13.
Wolne głosy i informacje.15:15
14.
Zakończenie obrad.15:15