Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XLIX Sesja w dniu 28 grudnia 2022, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.11:35
2.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przemków na lata 2023-2026.11:43
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.11:46
4.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2023 r.11:47
5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2023 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przemków.11:50
6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie w 2023 r. z tytułu zarządzania budynkiem zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Przemkowie przy ul. Strzeleckiej 2.11:51
7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie w 2023 r. z tytułu zarządzania budynkiem Przychodni Zdrowia w Przemkowie przy ul. Długiej 4.11:53
8.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Prokuratury Rejonowej w Głogowie.12:08
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przemków w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina z siedzibą w Chocianowie.12:03
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Przemków, o powierzchni 279,01 ha, położonych na obszarze gminy Przemków.12:10
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Chocianów, o powierzchni 42,22 ha, położonych na obszarze gminy Przemków.12:11
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków.12:14
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/158/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów.12:17
14.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.12:19
15.
Sprawy różne.13:19