Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
LIII Sesja w dniu 29 grudnia 2022, godz. 09:00, w Sali Sesyjnej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.09:05
2.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/503/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.09:07
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.09:08
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.09:10
5.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski.09:16
6.
Zamknięcie obrad Sesji.09:16