Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXV Sesja w dniu 18 stycznia 2023, godz. 16:00, w trybie stacjonarnym w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Mickiewicza 2a w Sokółce (aula multimedialna).
EO.O.0002.65.2023BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sokółka „Posiłek w szkole i w domu”.
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sokółce na 2023 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sokółce na 2023 rok.
8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sokółce na 2023 rok.
9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce na 2023 rok.
10.
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Sokółce za 2022 rok.
12.
Zamknięcie sesji.