Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LV sesja Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2023, godz. 08:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57
AD.0012.55.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski08:04
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad08:05
4.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok08:08
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
5.
Zakończenie obrad LV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski08:10