Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 8 lutego 2023, godz. 14:30, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia;14:34
2.
Przedstawienie porządku obrad;14:34
3.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;14:34
4.
Zapoznanie Komisji z działalnością Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu w 2022 roku oraz zapoznanie Komisji z planowanymi działaniami w 2023 roku.15:32
5.
Sprawy różne15:52
6.
Zamknięcie posiedzenia.15:52