Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 8 lutego 2023, godz. 11:30, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.11:35
2.
Przedstawienie porządku obrad.11:35
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.11:36
4.
Analiza działalności Wydziału Monitoringu Miasta UM Marki.12:35
5.
Sprawy różne.12:37
6.
Zamknięcie posiedzenia.12:37