Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 10 lutego 2023, godz. 11:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.11:10
2.
Przedstawienie porządku obrad11:11
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.11:11
4.
Rekultywacja wysypiska przy ul. Okólnej – co pozostaje do jej dokończenia.14:14
5.
Sprawy różne.14:17
6.
Zamknięcie posiedzenia14:17