Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LVII sesja Rady Miasta w dniu 24 lutego 2023, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim.
AD.0012.57.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:09
2.
Stwierdzenie quorum11:09
3.
Przyjęcie porządku obrad11:13
4.
Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:14
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami12:10
6.
Interpelacje i zapytania radnych12:10
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach12:10
8.
Sprawy różne12:13
9.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok12:15
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej12:17
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kraśniku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stefana Żeromskiego i Obrońców Westerplatte w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych przy ul. Ks. Ściegiennego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski na rok 202312:54
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości położonej przy ul. Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim12:56
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 24 stycznia 2023 r. mieszkańca miasta na Radę Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej nierozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski12:58
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny"
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Przyjęcie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny"13:12
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zakończenie obrad LVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski13:13