Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
LVI Sesja w dniu 7 marca 2023, godz. 10:00, w Sali Sesyjnej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznanskiej 16

Dyskusja

2.
Dyskusja o sytuacji w gminie.
3.
Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej.
a)
powołanie komisji skrutacyjnej do odwołania/powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
4.
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5.
Uchwała w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
6.
Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
7.
Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
8.
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9.
Zamknięcie obrad Sesji.