Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Komisja Oświaty i Spraw Publicznych
w dniu 21 marca 2023, godz. 13:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0012-1

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe.13:02
2.
Sprawy różne.13:29
3.
Wypracowanie stanowiska w zakresie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Dębna kontroli przeprowadzonych szkoleń dla kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie w roku szkolnym 2021/2022.13:59
4.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.14:00
5.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno za 2022 rok.14:00
6.
Opinia do projektu Regulaminu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna.15:09
7.
Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.15:10
9.
Sprawy mieszkańców.15:25
10.
Zakończenie posiedzenia.15:25