Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 23 marca 2023, godz. 13:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0012-2

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe.13:05
2.
Analiza funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębnie.13:06
3.
Sprawozdanie roczne z wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014-2022.13:11
4.
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.13:21
5.
Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.13:22
7.
Opinia do projektu Regulaminu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna.13:42
9.
Sprawy mieszkańców.15:09
10.
Zakończenie posiedzenia.15:09