Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 14 marca 2023, godz. 10:00, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16.

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 – 2043.
3.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2023"
5.
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Murowana Goślina, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
6.
Sprawy bieżące.