Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady Gminy
LXI Sesja w dniu 12 kwietnia 2023, godz. 16:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.4.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.16:01
2.
Stwierdzenie kworum.16:02
3.
Przedstawienie porządku dziennego.16:02
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.16:03
5.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo - Nowa Wieś”;16:06
2)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032;16:09
3)
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2023.16:14
6.
Zamknięcie posiedzenia.16:14