Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
LV Sesja w dniu 18 maja 2023, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2023 rok.09:21
2.
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.09:49
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Przemków porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.09:51
4.
Sprawy różne.10:23