Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LIV Sesja w dniu 17 maja 2023, godz. 18:00
54

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sienkiewicza i ul. Okrężnej dla terenu oznaczonego symbolem C3.UP. Druk Nr 732 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4.
Zakończenie obrad sesji.