Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 7 czerwca 2023, godz. 13:00, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.13:23
2.
Przedstawienie porządku obrad.13:24
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.13:28
4.
Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok – przygotowanie wniosków dla Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej – kontynuacja prac.14:29
5.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Druk nr 84114:49
6.
Sprawy różne.14:51
7.
Zamknięcie posiedzenia.14:53