Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LVIII Sesja w dniu 27 lipca 2023, godz. 18:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Rumi. Druk Nr 757 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
4.
Zakończenie obrad sesji.