Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2023, godz. 10:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.10:08
2.
Przedstawienie porządku obrad10:08
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.10:08
4.
Zakład Usług Komunalnych - Sprawozdanie z działalności za rok 2022,10:45
5.
Czy Marki są miastem bezpiecznym? Zaproszenie Komendanta posterunku policji,11:20
6.
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach - sprawozdanie z działalności za 2022 rok,11:58
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach – druk 858,12:03
8.
Redagowanie oficjalnego stanowiska Komisji do Wód Polskich, jako zarządcy rzeki Długiej w sprawie obiecanych prac remontowych.12:09
9.
Sprawy różne.12:16
10.
Zamknięcie posiedzenia12:16