Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Radni - Sesja
LXXII Sesja w dniu 30 sierpnia 2023, godz. 16:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.16:12
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:15
3.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.16:18
4.
Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2023 roku.16:19
5.
Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2023 roku.16:20
6.
Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miasta Marki z dnia 7 lipca 2023 roku.16:21
7.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.16:25
Załączniki
Druk nr 865
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 859 .16:38
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 860.16:40
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne. Druk nr 857.16:46
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach. Druk nr 858.16:52
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/109/92 Rady Miejskiej Miasta Marki z dnia 18 sierpnia 1992 r. Druk nr 861.18:23
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Druk nr 86218:29
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Druk nr 863.18:32
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Warszawa Praga – Południe w Warszawie. Druk nr 864.18:42
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie utwardzenia ulicy Olsztyńskiej. Druk nr 866.18:45
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektorkę Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Grota Roweckiego w Markach, związanej z incydentem mającym miejsce 19 kwietnia 2023 r. Druk nr 867.18:48
18.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.18:49
19.
Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.18:51
20.
Sprawy różne.19:31
21.
Zamknięcie posiedzenia.19:32