Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2023, godz. 15:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia;15:06
2.
Przedstawienie porządku obrad;15:06
3.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;15:06
4.
Wydanie opinii do projektu w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 859.15:34
5.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 860.15:35
6.
Wydanie opinii do projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne. Druk nr 857.15:38
7.
Sprawy różne15:44
8.
Zamknięcie posiedzenia15:45