Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2023, godz. 12:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.12:25
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:25
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.12:26
4.
Rozpatrzenie petycji w sprawie utwardzenia ulicy Olsztyńskiej. 12:44
5.
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektorkę Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Grota Roweckiego w Markach, związanej z incydentem mającym miejsce 19 kwietnia 2023 r.12:46
6.
Sprawy różne.12:48
7.
Zamknięcie posiedzenia12:49