Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 13 września 2023, godz. 15:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.15:09
2.
Przedstawienie porządku obrad.15:09
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.15:10
4.
Analiza działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Marki w zakresie zamówień publicznych.15:55
5.
Analiza wydatkowania i rozliczania środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Miasto Marki w roku 2022.16:39
6.
Sprawy różne.17:02
7.
Zamknięcie posiedzenia.17:02