Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LX Sesja w dniu 26 września 2023, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Rumi. Druk Nr 769 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4.
Zakończenie obrad sesji.