Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białośliwie / Radni
LX Sesja w dniu 18 października 2023, godz. 15:00, w Urząd Gminy Białośliwie ul. Ks.Kordeckiego 1
BRG.0002.60.10.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.15:11
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:11
3.
Przedstawienie porządku obrad.15:12
4.
Przyjęcie protokołu LIX sesji.15:13
5.
Powołanie sekretarza obrad.15:13
6.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu.15:49
7.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.15:50
8.
Informacja Przewodniczącego i radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.15:50
9.
Wolne głosy i informacje.15:52
10.
Zakończenie obrad.15:52