Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXIX Sesja w dniu 29 września 2021, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.13:12
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.08.2021r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2021.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XV/99/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Informacje i sprawy różne.
12.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
14.
Zamknięcie sesji.15:07