Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi
LXV LXV sesja Rady Miejskiej Rumi w dniu 25 stycznia 2024, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok. Druk Nr 845 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 – 2043. Druk Nr 846 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rumia łapie deszcz - Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych”. Druk Nr 840 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników. Druk Nr 841 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. Druk Nr 842 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (Pan S.K.). Druk Nr 843– projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (Pani S.B.). Druk Nr 844 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
10.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rumi – Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
11.
Zakończenie obrad sesji