Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Posiedzenie w dniu 27 marca 2024, godz. 15:30, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.18:18
2.
Przedstawienie porządku obrad.18:19
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.18:19
4.
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Marki w związku z domniemanymi nieprawidłowościami dotyczącymi rowu wzdłuż ulicy Długiej.18:20
5.
Sprawy różne.18:21
6.
Zamknięcie posiedzenia.18:22