Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 27 marca 2024, godz. 12:30, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.13:55
2.
Przedstawienie porządku obrad.13:55
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.13:55
4.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Markach z siedzibą przy ul. Dużej 1A. Druk 97114:00
5.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/637/2022 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk nr 97214:26
6.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK Rejonu Celków w Markach. Druk 97314:28
7.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach. Druk nr 97414:30
8.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. Druk nr 97514:31
9.
Sprawy różne.14:31
10.
Zamknięcie posiedzenia.14:31