Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
LXV Sesja w dniu 28 marca 2024, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2024 rok.09:04
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie oraz sołtysów sołectw Gminy Przemków.09:07
4.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu w zakresie transportu publicznego.09:09
5.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Polkowickiego.09:12
6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przemków.09:14
7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2024 roku".09:17
8.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.09:19
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026’’.09:21
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.09:22
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.09:24
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.09:24
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.09:24
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.09:25
15.
Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2023 r.09:25
16.
Przedstawienie sprawozdania z działalności OPS w Przemkowie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2023.09:26
Załączniki
Sprawozdanie OPS
17.
Sprawy różne.09:35