Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 27 marca 2024, godz. 10:15, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.10:27
2.
Przedstawienie porządku obrad.10:27
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.10:27
4.
Ocena planów inwestycyjnych Gminy dotyczących obiektów oświatowo-wychowawczych (szkoły, przedszkola) oraz świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).11:10
5.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za l. 2018-2024.11:19
6.
Sprawy różne.11:22
7.
Zamknięcie posiedzenia.11:23