Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 27 marca 2024, godz. 11:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.11:35
2.
Przedstawienie porządku obrad11:36
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.11:36
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026. Druk nr 976.12:13
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2024 roku. Druk nr 969.12:52
6.
Pielęgnacja zieleni w przestrzeni publicznej, w szczególności nawadniania roślinności.13:03
7.
Dawne wysypisko śmieci przy ul. Okólnej – analiza aktualnej korespondencji.13:30
8.
Syntetyczne zestawienie faktów w sprawie rekultywacji zwałki przy Okólnej do wykorzystania w przyszłej kadencji Rady Miasta Marki.13:40
9.
Sprawy różne.13:43
10.
Zamknięcie posiedzenia.13:43