Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
LXVI Sesja w dniu 26 kwietnia 2024, godz. 12:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.12:10
2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2024 rok.12:10
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2024-2033.12:12
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXV/358/24 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przemków.12:18
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/199/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemków.12:21
8.
Sprawy różne.12:30