Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LXVIII Sesja w dniu 24 kwietnia 2024, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie Protokołu Nr 67 z LXVII sesji Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 2024 roku.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Druk Nr 870 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok. Druk Nr 871 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 - 2043. Druk Nr 872 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonych w Rumi, przy ul. Gdańskiej i w rejonie ul. Morskiej. Druk Nr 881 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 873 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Rumia. Druk Nr 874 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Druk Nr 875 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. Druk Nr 876 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
11a
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. Druk Nr 883 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 877 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 878 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 879 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. Druk Nr 880 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
15a.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 882 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
16.
Zakończenie obrad sesji.