Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
I Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2024, godz. 16:00, w Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2.
OR.0002.6.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2.
Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r.
3.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
Załączniki
I-1-2024I/1/2024
4.
Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
Załączniki
I-2-2024I/2/2024
5.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.
6.
Zamknięcie obrad sesji.