Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Gręboszów
I Sesja Rady Gminy Gręboszów kadencji 2024-2029 w dniu 6 maja 2024, godz. 12:00, w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
OA.0002.1.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.12:05
2.
Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.12:13
3.
Złożenie ślubowania przez radnych.12:18
4.
Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Gręboszów przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.12:19
5.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gręboszów.12:25
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów.14:11
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gręboszów.14:15
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Stałej Komisji Spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gręboszów.14:18
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Stałej Komisji Spraw Publicznych, Komunalnych, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gręboszów.14:20
12.
Wolne wnioski i zapytania.14:25
13.
Zakończenie obrad.14:25